Cennik

Wszystkie wizyty są płatne

Cennik wizyty lekarskiej:

Przyjmujemy płatności kartą

Osoba dorosła

koszt wizyty - 130 zł

Dzieci i młodzież

koszt wizyty 170 zł

na pierwszą wizytę zgłasza się wyłącznie rodzic /opiekun prawny

Wizyta domowa

Koszt wizyty - 200 zł

dojazd na terenie Malborka bezpłatnie, poza terenem Malborka wg. indywidualnej wyceny

Wizyta możliwa wyłącznie po wcześniejszej rejestracji telefonicznej lub internetowej