Zespół

Lekarz Specjalista Psychiatra

Małgorzata Tarnowska

Wykształcenie / doświadczenie

Ukończyłam Akademię Medyczną w Gdańsku. Jestem lekarzem specjalistą psychiatrą.

W ciągu wielu lat pracy zawodowej współpracowałam z pacjentami ze wszystkich dziedzin życia, co zapewniło mi głęboki wgląd i praktyczne spojrzenie na problemy, z jakimi borykają się ludzie we współczesnych czasach, pod względem zawodowym i osobistym .

Moje podejście do leczenia  pacjentów polega na połączeniu drogi medycznej i poradnictwa, które łącznie pomagają w zapewnieniu tak bardzo potrzebnej równowagi psychicznej i fizycznej, niezależnie od tego, z jakimi problemami psychicznymi pacjent się boryka. Staram się pomóc pacjentom w odzyskaniu harmonii i równowagi w ich życiu.

W swojej pracy zawodowej od wielu lat mam również stały kontakt z dziećmi i młodzieżą. Prywatnie jestem mamą dwójki dzieci. 

Jestem biegłym sądowym z zakresu psychiatrii  oraz biegłym sądowym z zakresu uzależnień przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku.

W czym się specjalizuję:

Psychiatria dorosłych, dzieci i młodzieży – diagnostyka i leczenie

Zaburzenia nerwicowe (zaburzenia somatyzacyjne np. bóle głowy, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, zaburzenia dysocjacyjne)

Zaburzenia snu

Zaburzenia nastroju (depresja, mania, choroba afektywna dwubiegunowa, zaburzenia depresyjno-lękowe, zaburzenia adaptacyjne)

Zaburzenia stresowe pourazowe

Psychozy z kręgu schizofrenii, zaburzeń urojeniowych

Zaburzenia pamięci, koncentracji

Choroby otępienne (choroba Alzheimera, otępienia naczynipochodne)

Uzależnienia, szkodliwe używanie substancji psychoaktywnych (leki, alkohol, narkotyki) uzależnienia behawioralne np. od komputera, hazardu

Zaburzenia odżywiania

Zaburzenia lękowe

Interwencje kryzysowe (np. utrata bliskiej osoby, wypadek, utrata pracy, próby samobójcze)

Problemy wychowawcze, rodzinne, rozwojowe (złość, bunt, agresja, zaburzenia opozycyjno-buntownicze, zaburzenia zachowania, samookaleczenia, odmowa chodzenia do szkoły)

Zaburzenia rozwojowe (autyzm, zespół Aspergera)

ADHD, tiki, moczenie nocne, mutyzm

Trudności związane z niepełnosprawnością intelektualną

Zaburzenia psychiczne towarzyszące chorobom somatycznym np. chorobom autoimmunologicznym, chorobom nowotworowym, chorobom neurologicznym