Zintegrowany profesjonalny zespół zapewni ci indywidualną opiekę i wsparcie.

Dzieci i młodzież
Wizyty domowe

Czy wiesz, że ?

Ok. 7,5 mln Polaków odczuwa co roku zaburzenia psychiczne
Wg. WHO co piąty nastolatek do 18 r.ż. doświadcza jakiegoś rodzaju zaburzeń psychicznych.

Szacuje się, że 10% dorosłych Polaków doświadczyło w swoim życiu epizodu depresyjnego. 15% cierpiących z powodu depresji dopuszcza się zamachu na własne życie.

W Polsce ze schizofrenią żyje około 250 tys. osób, spośród których ok. 180 tys. jest leczonych farmakologicznie i korzysta ze świadczeń opieki zdrowotnej. Jednak ze względu na osoby niezdiagnozowane i niekorzystające z pomocy medycznej rzeczywista liczba chorych może sięgać nawet 400 tys.

Czym się zajmujemy

Diagnostyka i leczenia
Zaburzenia snu
Zaburzenia snu
mogą dotyczyć długości snu, jak i jego jakości. Niektóre zaburzenia snu są na tyle poważne, że zakłócają normalne fizyczne, umysłowe i emocjonalne funkcjonowanie.
Zaburzenia nastroju
Zaburzenia nastroju
zalicza się nich m.in. depresja, mania, choroba afektywna dwubiegunowa, zaburzenia depresyjno-lękowe czy zaburzenia adaptacyjne.
Problemy rodzinne, wychowawcze, rozwojowe
Problemy rodzinne, wychowawcze, rozwojowe (złość, bunt, agresja, zaburzenia zachowania, samookaleczenia, niepełnosprawność intelektualna, autyzm )
Psychozy
Schizofrenia, zaburzenia schizoafektywne, psychozy wywołane substancjami psychoaktywnymi, psychozy organiczne
Interwencje kryzysowe
Interwencje kryzysowe
Kryzys jest istotną cechą ostrej reakcji na ciężki stres spowodowany np: utratą bliskiej osoby, wypadek, utratą pracy, próby samobójcze
Choroby otępienne
Choroby otępienne
Postępujące trudności z pamięcią, koncentracją, niezdolność do samodzielnej egzystencji, trudności w opiece nad osobą chorą.