Jesteśmy tutaj, aby ci pomóc

Często zadawane pytania

wizyta

Zawsze, kiedy pojawiają się takie wątpliwości. Zalecenie przez innego lekarza konsultacji psychiatrycznej oraz sugestie innych osób, aby udać się do lekarza psychiatry wskazują na celowość wizyty u lekarza psychiatry. Zwykle konsultacji psychiatrycznej wymagają takie dolegliwości jak: uczucie lęku, niepokoju, zaburzenia snu, apetytu, przewlekłe zmęczenie, rozdrażnienie. Pamiętaj, że lekarz psychiatra jest po to, aby pomóc pacjentowi. Wizyta nie jest jednoznaczna z rozpoznaniem choroby psychicznej.

Podczas wizyty lekarz rozmawia z pacjentem, przede wszystkim zbiera dokładny wywiad. Pytania dotyczą nie tylko samopoczucia, ale też ogólnego stanu zdrowia, uczuleń, przebytych urazów, operacji, aktualnie przyjmowanych leków. Zwykle lekarz zadaje pytania o sytuację życiową pacjenta (np. wykształcenie, stan cywilny). Pytania dotyczą też aktualnych trudności (np. utrata pracy, rozwód, narodziny dziecka). Tak wiele informacji o pacjencie pozwala na opracowanie indywidualnego, optymalnego dla danego pacjenta planu leczenia. Czasem konieczne jest poszerzenie diagnostyki – wówczas lekarz wystawi odpowiednie skierowania np. na EEG, TK głowy, czy badanie psychologiczne. Podczas wizyty możliwe jest wypisanie recept jeśli istnieją wskazania do farmakoterapii. 

Nie. Wizyta polega na rozmowie. Nieprawdziwe są wyobrażenia, że trzeba opowiadać „wszystko”. Pacjent mówi tylko tyle ile sam chce. Nie ma konieczności odpowiadania na wszystkie pytania. Można zadawać pytania lekarzowi, prosić o wyjaśnienia. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy o nich mówić. 

Lekarz zobowiązany jest do zachowania tajemnicy lekarskiej. Nie jest możliwe udzielanie informacji osobom nieupoważnionym. Nie ma możliwości, aby np. pracodawca uzyskał jakiekolwiek informacje (nawet kto jest pacjentem). Niestety wydaje się, że nadal jest niska świadomość społeczna dotycząca leczenia psychiatrycznego, dlatego samemu warto w sposób przemyślany informować o swoim leczeniu inne osoby. Zawsze należy poinformować o takim leczeniu innego lekarza, ponieważ przyjmowane leki mogą mieć znaczenie w procesie leczenia innych schorzeń.

Psychiatra jest lekarzem tz najpierw ukończył studia na wydziale lekarskim jednej z uczelni medycznych. Następnie ukończył studia specjalizacyjne z zakresu psychiatrii. Psycholog nie jest lekarzem, nie może wypisywać recept. Jeśli konieczne jest wykonanie testów psychologicznych to wykonuje je wyłącznie psycholog. Psychoterapeuta to osobny zawód. Konieczne jest ukończenie odpowiednich studiów podyplomowych. Zawód psychoterapeuty może wykonywać lekarz, pielęgniarka, psycholog, pedagog. 

Leczenie zawsze jest dobierane indywidualnie. Zwykle jest ono długotrwałe (podobnie jak np. leczenie cukrzycy, czy nadciśnienia). Może ono być prowadzone w warunkach ambulatoryjnych ,ale czasem wskazane jest leczenie szpitalne. Zwykle lekarz włącza leki, często istnieją wskazania do psychoterapii (rodzaj terapii dobierany jest indywidualnie). Nierzadko zdarza się, że pacjent wymaga wielospecjalistycznego leczenia np. dermatologicznego, reumatologicznego i psychiatrycznego. Dopiero tak skojarzone, wielospecjalistyczne leczenie przynosi istotą poprawę. 

Jeśli pojawiają się takie wątpliwości, to najlepiej w pierwszej kolejności udać się na wizytę do lekarza psychiatry, który zaproponuje dalsze postępowanie. W wielu poradniach np. poradniach publicznych przyjmujących pacjentów w ramach NFZ konieczne jest skierowanie do psychologa. Takie skierowanie wystawia lekarz.

Jak najbardziej istnieje możliwość nie wyrażenia zgody na zaproponowaną diagnostykę czy leczenie. Ważne jest tylko, aby poinformować o tym lekarza. Pozwoli to na zaproponowanie innej metody diagnostyczno-terapeutycznej o ile jest ona możliwa. Często rozmowa z lekarzem pozwala wyjaśnić wątpliwości i pacjent wyrazi zgodę na zaproponowane leczenie. 

Zawsze należy o tym poinformować swojego lekarzowi. Umożliwi to wyjaśnienie wszystkich wątpliwości. 

Na wizytę lekarską należy zabrać komplet posiadanej dokumentacji medycznej oraz spis aktualnie przyjmowanych leków wraz z dawkowaniem.  

Przydatne mogą być opinie na temat dziecka np. ze szkoły, przedszkola, z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Przydatne mogą być notatki, żeby „na pewno nie zapomnieć czegoś ważnego”

Lista najczęściej zadawanych pytań, które pomogą ci zrozumieć, w czym możemy ci pomóc.

Co można zrobić jeśli bliska osoba powinna leczyć się psychiatrycznie a odmawia takiego leczenia?

Kwestie badania i leczenia psychiatrycznego bez zgody zostały uregulowane w Ustawie o Ochronie Zdrowia Psychicznego. Regulacje te zawarte są w art.: 22,23,24,29. Zawsze w takiej sytuacji można samemu umówić się na wizytę do lekarza psychiatry i indywidualnie omówić wszystkie kwestie. 

Podejrzewam, że bliska osoba może być uzależniona. Jak mogę jej pomóc?

Przede wszystkim należy wykorzystać wszelkie sposoby, aby nakłonić taką osobę do wizyty u specjalisty. Można samemu w takiej sytuacji umówić się na wizytę do specjalisty i indywidualnie omówić wszystkie kwestie. W niektórych przypadkach można osobę uzależnioną zobowiązać prawnie do leczenia odwykowego.

Jak mam postępować, gdy mieszkam/jestem w związku z osobą uzależnioną?

W takiej sytuacji najlepiej w pierwszej kolejności samemu zgłosić się na wizytę do lekarza psychiatry, który zaproponuje plan dalszego działania. Specjaliści, którzy zajmują się leczeniem uzależnień pomagają również bliskim osób uzależnionych. 

Podejrzewam, że moje dziecko bierze narkotyki

W takiej sytuacji celowe jest jak najszybsze zgłoszenie się do lekarza psychiatry, który indywidualnie zaproponuje dalsze postępowanie. Zasadna jest wizyta nawet samego rodzica jeśli dziecko odmawia współpracy. Do ukończenia 18 r.ż. istnieje możliwość podjęcia działań prawnych mających na celu pomoc osobie nieletniej.

Jak wygląda leczenie uzależnień

Dostępna jest bogata oferta z zakresu leczenia uzależnień, niemniej rodzaj terapii musi być dobrany indywidualnie. Najlepiej zgłosić się do lekarza psychiatry, który zaproponuje dalsze postępowanie. Czasem może być konieczne włączenie leków np. przeciwdepresyjnych. Długoterminowym celem leczenia odwykowego jest zmiana swojego stylu życia w taki sposób, aby nie odczuwać potrzeby korzystania ze środków uzależniających. 

Moje dziecko bywa agresywne, dokonuje samookaleczeń

W takiej sytuacji konieczna jest wizyta u lekarza psychiatry. Określenie podłoża zachowań agresywnych i autoagresywnych pozwoli na zaplanowanie dalszego leczenia. W sytuacjach nagłych może być konieczna interwencja policji i pogotowia. Należy wówczas dzwonić na ogólnodostępne telefony alarmowe. 

Mam myśli samobójcze

Myśli samobójcze zawsze są wskazaniem do pilnej konsultacji lekarza psychiatry. Nie jest prawdą, że zawsze lekarz kieruje pacjenta do szpitala w takiej sytuacji, ale czasem jest to najbardziej optymalne działanie, które pozwoli na zapewnienie pacjentowi bezpieczeństwa. 

Moje dziecko buntuje się np. nie chce chodzić do szkoły

W takiej sytuacji celowa jest wizyta u lekarza psychiatry. Określenie podłoża zaburzeń  pozwoli na zaplanowanie dalszego leczenia.

Jak mam postępować w opiece nad osobą starszą z zaburzeniami psychicznymi?

Opieka nad osobą starszą z zaburzeniami psychicznymi zwykle jest długotrwała i wyczerpująca dla opiekuna. Przede wszystkim należy zadbać, aby dzielić opiekę z innymi osobami. W sytuacjach trudnych dla opiekuna najlepiej zgłosić się na wizytę do lekarza psychiatry. Konieczne mogą być wizyty domowe u osoby starszej. 

Czy możliwe jest umieszczenie kogoś bez gody w placówce opiekuńczej lub opiekuńczo-leczniczej np. w domu pomocy społecznej ?

Tak, istnieje taka możliwość. Tego typu sprawy prowadzą sądy rodzinne właściwe dla miejsca zamieszkania pacjenta. Kwestie umieszczenia pacjenta bez zgody w /w placówkach reguluje m.in. Ustawa o Ochronie Zdrowia Psychicznego. Do umieszczenia pacjenta bez zgody w w/w placówkach nie jest konieczne ubezwłasnowolnienie.

Moje dziecko „ma same problemy”

Taka sytuacja wskazuje, że dziecko najpewniej wymaga specjalistycznej pomocy. Celowe jest zgłoszenie się do lekarza psychiatry, który określi podłoże zaburzeń i wskaże dalsze postępowanie.

Co zrobić, gdy ktoś wypowiada groźby samobójcze?

Najlepiej spróbować nakłonić taką osobę do pilnej wizyty u lekarza psychiatry.  Czasem konieczna może być interwencja służb np. pogotowia. Należy wówczas dzwonić na ogólnodostępne telefony alarmowe.

Co zrobić, gdy jestem świadkiem zachowań agresywnych np. bójki, niszczenia przedmiotów ?

Przede wszystkim należy zadbać o własne bezpieczeństwo. Konieczna może być interwencja policji. Należy wówczas dzwonić na ogólnodostępne telefony alarmowe.

Zaburzenia snu

Zaburzenia snu są objawem, który występuje w wielu  zaburzeniach psychicznych oraz w licznych schorzeniach somatycznych. Celowa jest wizyta u lekarza psychiatry, który zaproponuje dalsze postępowanie. 

Zaburzenia pamięci

Zaburzenia pamięci i koncentracji są objawem podobnie jak gorączka. Mogą one występować np. w depresji i wówczas wyleczenie depresji wiąże się z poprawą pamięci. Zaburzenia pamięci mogą być też objawem zespołów otępiennych. Każdorazowo należy ustalić przyczynę zaburzeń pamięci. Pozwoli to na zaplanowanie dalszego leczenia. 

Leczenie psychiatryczne bez zgody

Kwestie badania i leczenia psychiatrycznego bez zgody zostały uregulowane w Ustawie o Ochronie Zdrowia Psychicznego. Regulacje te zawarte są w art.: 22,23,24,29. Zawsze w takiej sytuacji osoba bliska może sama umówić się na wizytę do lekarza psychiatry i indywidualnie omówić wszystkie kwestie.